Unike og engasjerende foredrag tilpasset ditt publikum og individuelle ønsker

Jeg tilbyr foredrag spesifikt tilpasset ditt publikum og individuelle ønsker. Med rundt 60 årlige foredrag, bidrar jeg til ulike konferanser med hovedtemaer som fysisk og psykisk helse, endringsprosesser, trivsel og livskvalitet. Min erfaring strekker seg fra barneskoler og kommuner til treningssentre, idrettslag, store firmaer og private arrangementer. Mine foredrag bryter rammene gjennom innovative format som gruppearbeid, langvarige småsesjoner og opplæring med sterk brukerinvolvering. Innholdet er grundig forankret i faglitteratur og forskning, levert med kraft, engasjement og stor innlevelse. Mine foredrag skiller seg ut ved å utfordre tilhørerne og skape effekt som varer utover arrangementets varighet.
Placeholder Image

"eg formidler innsiktsfulle foredrag tilpasset ditt publikum, fra skoler til bedrifter. Med engasjement og brukerinvolvering skaper jeg varige effekter og inspirerer til positive endringer."

Motiverende temaer

Et mangfold av motiverende foredragstemaer som tilbyr praktisk innsikt og livsendrende verktøy. Fra motivasjon og endringsarbeid til varig livsstilsendring. Foredragene dekker terreng som trening, mestring, psykisk helse, og gir konkrete metoder for bedre livskvalitet. Med fokus på hverdagslige utfordringer og viktige temaer som selvverd, selvfølelse, og bedriftskultur, tilbyr foredragene en jordnær tilnærming til personlig og profesjonell utvikling.
 • Motivasjon- og endringsarbeid: Inspirasjon og verktøy for å håndtere endringer effektivt.
 • Varig livsstilsendring: Praktiske tilnærminger til å opprettholde en sunn livsstil over tid.
 • Treningslære: Forståelse for fysiske aktiviteter og deres positive innvirkning på helsen.
 • Mestringsopplevelser og samhold i idretten: Bygging av fellesskap og mestring innen idrettsmiljøer.
 • God nok, fin nok, flink nok: Selvverd og selvfølelse for å oppnå personlig vekst.
 • Psykisk helse og kognitiv Teori: Innsikt og verktøy for å fremme mental velvære.
 • Livskvalitet – å trives i eget liv: Utforsking av elementer som bidrar til et meningsfylt liv.
 • Identitet og selvfølelse: Selvutforskning for å styrke personlig identitet og selvfølelse.
 • Mental trening: Praktiske metoder for å utvikle mental styrke og utholdenhet.
 • Bedriftskultur og utvikling: Fremme positiv bedriftskultur for bærekraftig utvikling.
 • Mellom idé og suksess står mennesket: Overkomme utfordringer for å realisere ideer og oppnå suksess.
Fullstendig temaliste og referanser tilgjengelig ved forespørsel.

"Fra endringskraft til varig trivsel; mine motiverende foredrag gir konkrete verktøy for personlig og profesjonell utvikling, fra identitet til suksess."

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image