Utdannet fysioterapeut med videreutdanning i kognitiv terapi og idrett

Jeg er en dedikert fysioterapeut med ytterligere kompetanse innen kognitiv terapi og idrett. Mitt lidenskapelige engasjement er rettet mot å fremme både fysisk og psykisk helse, samt å drive motivasjons- og endringsarbeid. Jeg vektlegger betydningen av relasjoner, kommunikasjon og språk i mitt arbeid. Gjennom foredrag og skriving utforsker jeg et bredt spekter av emner, alt med mål om å opplyse, normalisere, ufarliggjøre og skape positiv endring.
Placeholder Image

"Som fysioterapeut med ekstra kompetanse innen kognitiv terapi og idrett, dedikerer jeg meg til å fremme både fysisk og psykisk helse gjennom motiverende endringsarbeid og vektlegging av relasjoner, kommunikasjon og språk."

Fra inspirerende foredrag til unik treningssenter og klinikk på Bryne

Jeg er grunnleggeren av LarsZachariassen AS, et selskap der hovedfokus ligger på foredrag, trening, coaching og entreprenørarbeid. Gjennom dette selskapet driver jeg også Robust Trening og Fysioterapi på Bryne. Dette er et unikt treningssenter og klinikk, bygget på sterke verdier og et menneskesentrert syn. Fagkunnskap er bærebjelken i vår tilnærming, og vi streber etter å skape et helsefremmende miljø som setter individet i sentrum.
Placeholder Image

"I mitt selskap, LarsZachariassen AS, og ved Robust Trening og Fysioterapi på Bryne, dyrker jeg et unikt miljø basert på sterke verdier og fagkunnskap. Individet står i sentrum for vår helhetlige tilnærming."

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image